Permís D1

Automòbils destinats al transport de persones, a partir de 10 places i fins un màxim de 17.

Requisits:

  • Majors de 21 anys.
  • Tenir en possessió el permís B.

Exàmens:

  • Teòric específic de 20 preguntes.
  • Pràctic de pistes.
  • Pràctic de circulació.