Permís C+E

Autoritza la conducció de camions de més 3.500 kg i remolcs o semiremolcs pesats.

Requisits:

  • Major de 21 anys.
  • Disposar del permís B.

Examens:

  • Teòric específic de 20 preguntes.
  • Pràctic de pistes.
  • Pràctic de circulació.