Permís C1

Camions amb un pes màxim de 7.500kg, fins a 9 places (inclòs el conductor). 

Requisits:

  • Majors de 18 anys.
  • És necessari estar en possessió del permís B.

Examens:

  • Teòric específic de 20 preguntes.
  • Pràctic de pistes.
  • Pràctic de circulació.