Permís C

Camions i vehicles especials no agrícoles de més de 3.500kg, fins a 9 places (inclòs el conductor).

Requisits:

  • Major de 21 anys.
  • Disposar del permís B.

Examens:

  • Teòric específic de 20 preguntes.
  • Pràctic de pistes.
  • Pràctic de circulació.
  • Si disposa del C1: Pistes i pràctic de circulació.