Permís B

Automòbils amb una massa màxima de 3.500kg més remolc de fins a 750 kg. A partir dels 3 anys autoritza a conduir motocicletes fins a 125cm3.

Requisits:

  • Permís per a majors de 18 anys.

Examens:

  • Examen teòric comú de 30 preguntes.
  • Examen pràctic de circulació.
  • Si disposa de A1 o A2: examen de circulació.