Permís AM

Ciclomotors de dos i tres rodes; i quadricicles lleugers. (La teòrica no convalida cap altre permís).

Requisits:

  • Permís per a majors de 15 anys.

Examens:

  • Exàmen teòric específic de 20 preguntes tipo test amb 20 minuts i màxim de dos errors.