Curs CAP

Certíficat de aptitut professional per a la conducció de vehicles pesants.

Requisits:

  • Estar en possessió del C o el D.
  • Curs de 35h presencials obligatòries.

Examens:

  • No té exàmens.