Permís D1

Automòbils destinats al transport de persones, a partir de 10 places i fins un màxim de 17. Requisits: Majors de 21 anys. Tenir en possessió el permís B. Exàmens: Teòric específic de 20 preguntes. Pràctic de pistes. Pràctic de circulació.

Permís C1

Camions amb un pes màxim de 7.500kg, fins a 9 places (inclòs el conductor).  Requisits: Majors de 18 anys. És necessari estar en possessió del permís B. Examens: Teòric específic de 20 preguntes. Pràctic de pistes. Pràctic de circulació.

Permís C

Camions i vehicles especials no agrícoles de més de 3.500kg, fins a 9 places (inclòs el conductor). Requisits: Major de 21 anys. Disposar del permís B. Examens: Teòric específic de 20 preguntes. Pràctic de pistes. Pràctic de circulació. Si disposa del C1: Pistes i pràctic de circulació.

Permís B

Automòbils amb una massa màxima de 3.500kg més remolc de fins a 750 kg. A partir dels 3 anys autoritza a conduir motocicletes fins a 125cm3. Requisits: Permís per a majors de 18 anys. Examens: Examen teòric comú de 30 preguntes. Examen pràctic de circulació. Si disposa de A1 o A2: examen de circulació.

Permís AM

Ciclomotors de dos i tres rodes; i quadricicles lleugers. (La teòrica no convalida cap altre permís). Requisits: Permís per a majors de 15 anys. Examens: Exàmen teòric específic de 20 preguntes tipo test amb 20 minuts i màxim de dos errors.